วันที่ 21 ก.ค.63 สนตอ. วาระ2562-63 มอบเหรียญวิ่ง จากการจัดกิจกรรม 82ปี เตรียมอุดมศึกษา ปิ่นหทัยรัน เตรียมอุดมฮาล์ฟมาราธอน 2019 แก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา เวลา 12.00น. ณ หมวดพลานามัยฯ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดย คุณธานุกร รุมาคม ประธานการจัดงานฯ เป็นตัวแทน สนตอ.มอบ อาจารย์บรรจบ หัวหน้าหมวดสุขศึกษาและพลานมัย ตัวแทน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นผู้รับมอบ เพื่อดำเนินการแจกให้กับนักเรียนที่เข้ามาใหม่ 1,200 เหรียญ เป็นของที่ระลึกที่พี่นักเรียนเก่าฯมอบให้น้องๆ จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งฮาล์ฟมาราธอนแรกของเตรียมอุดมศึกษาและเพื่อเชิดชูเกียรติ ฯพณฯ ศ. ม.ล. ปิ่น มาลากุล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อีกทั้ง เป็นครั้งแรกของการใช้ชื่อย่อคำว่า“ปิ่นหทัยรัน” ในงานเดินวิ่ง เตรียมอุดมศึกษา และยังเป็นการประชาสัมพันธ์แก่น้องๆที่เข้ามาใหม่ ให้ทราบว่า งานเดินวิ่ง เป็นกิจกรรมหนึ่งของสนตอ.ที่รุ่นพี่นักเรียนเก่าฯร่วมใจกัน สนับสนุน เพื่อหารายได้ มอบให้โรงเรียน และเพื่อน้องๆอีกด้วย

ข้อมูล และภาพจาก คุณธานุกร รุมาคม
ประธานจัดงาน เตรียมอุดมฮาล์ฟมาราธอน 2019