วันที่จัดการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๕:๓๐ – ๐๙ : ๐๐ น. ปล่อยตัว ๐๖.๐๐ น.

สถานที่จัดการแข่งขัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท และบริเวณใกล้เคียง

ประเภทการแข่งขัน
๑. เดิน – วิ่ง ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร
๒. วิ่งระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร


รุ่นอายุที่เปิดรับ
บุคคลทั่วไปชาย อายุ ไม่เกิน ๑๘ ปี , ๑๙ – ๒๙ ปี , ๓๐ – ๓๙ ปี , ๔๐ – ๔๙ ปี , และ ๕๐ ปีขึ้นไป
บุคคลทั่วไปหญิง อายุ ไม่เกิน ๑๘ ปี , ๑๙ – ๒๙ ปี , ๓๐ – ๓๙ ปี , ๔๐ – ๔๙ ปี , และ ๕๐ ปีขึ้นไป
หมายเหตุ : การคำนวณรุ่นอายุ ใช้ปีพ.ศ. ที่เกิดเป็นเกณฑ์ เช่น เกิดปีพ.ศ. ๒๕๔๑ จะอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (๒๕๕๙-๒๕๔๑ = ๑๘)

บุคคลทั่วไปชาย อายุ ไม่เกิน ๑๘ ปี , ๑๙ – ๒๙ ปี , ๓๐ – ๓๙ ปี , ๔๐ – ๔๙ ปี , และ ๕๐ ปีขึ้นไป
บุคคลทั่วไปหญิง อายุ ไม่เกิน ๑๘ ปี , ๑๙ – ๒๙ ปี , ๓๐ – ๓๙ ปี , ๔๐ – ๔๙ ปี , และ ๕๐ ปีขึ้นไป
หมายเหตุ : การคำนวณรุ่นอายุ ใช้ปีพ.ศ. ที่เกิดเป็นเกณฑ์ เช่น เกิดปีพ.ศ. ๒๕๔๑ จะอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (๒๕๕๙-๒๕๔๑ = ๑๘)


ค่าสมัคร ๓๐๐ บาท ทุกประเภทของการแข่งขัน
สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ
๑. เสื้อที่ระลึกสำหรับทุกท่าน ท่านละ ๑ ตัว
๒. เหรียญรางวัลที่ระลึกสำหรับทุกท่านที่เข้าเส้นชัยของทุกประเภท ท่านละ ๑ เหรียญ
๓. บริการอาหารและเครื่องดื่มหลังเข้าเส้นชัย
๔. Promotion ท่านสามารถระบุชื่อของท่าน หรือข้อความที่เหมาะสม บนป้ายวิ่ง(bib)ได้ตามต้องการเมื่อท่านสมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ ๔ กันยายน นี้เท่านั้น


รางวัลของการแข่งขัน

  • ถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 สำหรับทุกรุ่นอายุ ทั้งชายและหญิง(เฉพาะระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร)

รางวัลพิเศษ สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนหน้างานก่อนเดินวิ่งเท่านั้น

  • รางวัล Family(เฉพาะผู้สมัคร ๓.๕ กม.) สำหรับทุกครอบครัว(อย่างน้อย 3 ท่าน) / รางวัล family ที่มีสมาชิกสูงสุด
  • รางวัล Fancy (เฉพาะผู้สมัครประเภท๑๐.๕ กม.)

(สงวนสิทธิ์การพิจารณารางวัลโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน)*


การวัดขนาดเสื้อ


Download Map


สมัครแข่งขัน online /รับเสื้อ,เบอร์วิ่งเอง จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท
สมัครแข่งขัน online /ส่งเสื้อ,เบอร์วิ่งทางไปรษณีย์ จำนวนเงิน ๓๕๐ บาท
(การสมัครแบบให้ส่งเสื้อทางไปรษณีย์ หมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 4 กันยายน 2559 )
หมายเหตุ : รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 2,000 คน เท่านั้น