วันที่ 30 มิถุนายน 63 สมาชิกชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา เข้าเยี่ยม อาจารย์สมภาพ คมสันที่รับการผ่าตัดรักษาโรคลำไส้อุดตัน

ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี อาจารย์ท่านสดชื่นแจ่มใส พูดคุยได้ดี