นายกสมาคม และกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ 2562-2563

ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
*********************
ออกอากาศวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563
​เวลา 09.05-10.00 น.​

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11

https://m.youtube.com/watch?v=Glvna3-AkXA#