สนตอ.จัดส่งแอลกอฮอล์ ให้ท่านอาจารย์เก่าฯทางไปรษณีย์ ได้รับกันอย่างทั่วถึง

ท่านอาจารย์อุบล ได้กรุณาแต่งกลอนขอบคุณแทนครูทุกท่าน

“…แอลกอฮอล์ศิริบัญชามาถึงบ้าน

เป็นสื่อสารกตัญญูครูคนเก่า

น้ำสีฟ้าแบ่งปันมาบรรเทา

ให้ครูเราปลอดภัยในครั้งนี้

…น้ำใจศิษย์ติดตามบอกความรัก

แม้ขอบคุณก็ยังจักน้อยนักนี่

ความซาบซึ้งปริ่มหัวใจในความดี

ขอศิษย์มีแต่ความสุขทุกวันวัย

…ปีก่อนก่อนเราพบกันวันสงกรานต์

โปรยดอกไม้จากพานประจงให้

น้ำทุกหยาดทุกหยดราวรดใจ

ชื่นข้างในตระหวัดถึงซึ้งทุกครา

…เมื่อโรคภัยเกรี้ยวกราดพิฆาตมนุษย์

เราต้องหยุดด้วยวินัยไม่ฝืนฝ่า

ธรรมชาติเลิศล้ำด้วยธรรมาสอนให้คนรู้กล้าและรู้เกรง

…รู้ว่าศิษย์คิดถึงกัน. . .วันสงกรานต์

ฝันร้ายผ่านพ้นภัยไม่ข่มเหง

จะสดับ”ปาเจรา…”มาฟังเพลง

ร่วมครื้นเครงครู-ศิษย์ชีวิตงาม

…ปีใหม่ไทยครูส่งพรก่อนหนึ่งวัน

ให้ทุกคนสุขสันต์ในทุกท่าม

ทุกทุกก้าวคงความดีเป็นนิยาม

เดือนเมษาฯที่๑๓. . . และทุกปี

สุขสันต์วันสงกรานต์

อุบล สรรพัชญพงษ์

๑๒ เมษายน ๒๕๖๓