ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.พงศ์ราม รามสูต นักจุลชีววิทยา นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ และนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยแอนติบอดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านเป็นนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 41 และได้เคยรับเชิญให้มาบรรยาย เรื่องการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ความสำเร็จด้วย 7 อุปนิสัย” แก่นักเรียนเก่าฯและผู้ที่สนใจ จัดโดยฝ่ายวิชาการ สนตอ. เมื่อวันที่16 ม.ค.63 สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย ตลอดการฟังบรรยาย กับแนวคิดที่ว่า ทุกท่านก็สามารถทำได้เพียง “ต้องมีความเชื่อก่อนแล้วมุ่งมั่นทำให้สำเร็จ”

ข่าวจาก นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ลงวันที่ 18 พ.ค. 2563

https://judprakai.bangkokbiznews.com/interview/2023