เรียนเชิญนักเรียนเก่าฯและผู้สนใจ

ร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง

– ฝุ่นและฟลู(Flu) อะไรน่ากลัวกว่ากันโดย ผศ.นพ. สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ (ต.อ.37)ประธานชมรมป้องกันและฟื้นฟูโรคหัวใจ

– การรู้ทันสุขภาพ(health literacy)โดย ผศ.นพ.วิศาล คันธารัตนกุล (ต.อ. 41 )

วันพฤหัสที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 ถึง 17.30 น.

ณ ห้องอเนกประสงค์ สนตอ.
ลงชื่อร่วมฟังบรรยายไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่คุณปุ้ม นวลรัตน์ ID line :poom1

จัดโดย ฝ่ายวิชาการ สนตอ.