เชิญฟังการบรรยายพิเศษภัยแล้งและ PM2.5

ขอเชิญชวนนักเรียนเก่าฯและผู้สนใจขอเชิญชวนนักเรียนเก่าฯและผู้สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษ โดย ดร. สมบัติอยู่เมือง Gis Thai

เรื่ององค์ความรู้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติแล้งและฝุ่น พีเอ็ม 2.5
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 -18.00 น.ณ ห้องอเนกประสงค์ สนตอ.จัดโดย ฝ่ายวิชาการ สนตอ