บรรยายพิเศษ โดย ดร.สมบัติ อยู่เมือง ต.อ.37 GIS THAI

เรื่ององค์ความรู้ในการบริหารจัดการพิบัติภัยแล้ง และฝุ่น PM2.5

บรรยายพิเศษ โดย ดร.สมบัติ อยู่เมือง ต.อ.37 GIS THAI เรื่ององค์ความรู้ในการบริหารจัดการพิบัติภัยแล้ง และฝุ่น PM2.5วันที่ 20 ก.พ. 63 เวลา 17.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ สนตอ.

โปรดติดและเอกสารการบรรยาย และ ตามคลิปการบรรยาย 

ซึ่งจะนำมาโพสต์ต่อไป ได้ที่

Facebook : สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมฯในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโดยฝ่ายวิชาการ สนตอ.https://www.facebook.com/160616020761632/posts/1519238278232726/