วันที่ 10 มกราคม 2563  ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ร่วมหารือเบื้องต้นการสำรวจออกแบบการปรับปรุงตึก 3 กับรุ่นพี่ ต.อ.38 และรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตามมติที่ประชุม สนตอ. เพื่อเร่งจัดทำแผนการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ จากนั้นเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองแบบ และขออนุญาตดำเนินการปรับปรุงต่อไป