วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาร่วมงาน Open House โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันที่ 9-10 มกราคม 2563

   ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา และนักเรียนเก่าฯ ได้ไปสังเกตการณ์งาน Open House ซึ่งชมรมนักเรียนกว่า 40 ชมรมร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการเตรียมพร้อมให้กับน้องนักเรียน ม.3 ทั่วประเทศที่สนใจอยากเข้ามาสู่รั้วพระเกี้ยวน้อยมีนักเรียนโรงเรียนต่างๆมาร่วมงานนับพันคน ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้มาให้การต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมนำชมห้องอาหารรวมของโรงเรียน ที่มีการติดถังดักไขมันช่วยบำบัดน้ำเสีย แต่ยังต้องมีการปรับปรุงให้มีสภาพการใช้งานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและต้องหาถังแยกขยะมาเสริมในระยะต่อไป

สนตอ. ได้ มีส่วนร่วมใน งาน Triam Udom Open House ได้แก่สนตอ. ได้ มีส่วนร่วมใน งาน Triam Udom Open House

ได้แก่

1.หุ่นยนต์และดาวเทียม ของ มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้า พระนครเหนือ ที่ ดร.วิไล รังสาดทอง จากฝ่ายวิชาการ สนตอ.ได้กรุณา นำมาจัดแสดง โดยมีนักศึกษาจาก มจพ.มาให้ความรู้แก่น้องๆในงาน

2. โครงการเด็กเตรียมเด็กดีปธ.เด็กเตรียมเด็กดี

3.คุณเจิมใจ แตม ต.อ.๔๑มาตั้งบู๊ท ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม DD…. เด็กเตรียมไม่ใช่เรียนเก่งอย่างเดียว แต่เป็นเด็กดีด้วย