วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ,๕, ๖ ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ช่วงเช้าและบ่าย มีการขับร้องและเล่นดนตรี เพลงปิ่นหทัย ก่อนเริ่มการประชุม