ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ต.อ.รุ่น ๔๐ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา วาระ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเกียรติยศ (ห้อง ๑๑๑ อาคาร ๒) 

           โอกาสนี้ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นายกสนตอ. วาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ได้ส่งมอบงานและแสดงความยินดีกับ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ขณะที่อดีตนายก สนตอ.รุ่นพี่ ได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกับนายก สนตอ.คนใหม่ ในบรรยากาศที่อบอุ่นตามประสาพี่ๆ น้องๆ