เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย นายวรงค์ วงศ์วรกุล อุปนายกสมาคมฯ ได้นำคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าไปยังพระบรมมหาราชวัง เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลแก่พระบรมศพพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ ๙ คณะกรรมการสมาคมฯทั้งหลายได้ร่วมถวายความอาลัย และรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ๙ ที่ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและพสกนิกรชาวไทยตลอดช่วงเวลาที่ทรงครองราชย์เป็นเวลา ๗๐ ปี