ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ และนายสุพจน์ เพชราภิรัตน์ ต.อ.42 แห่งบ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี 

ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กๆ ผู้พิการทางสายตาที่โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด)
โดยเด็กๆ และคุณครูจะมาขายน้ำพริกแสนอร่อยและเล่นดนตรีที่ร้านบ้านขนมนันทวัน

ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายนนี้ เวลาประมาณ 11:00 – 15:00 น.

คุณสุพจน์ ร่วมเล่นดนตรีขับร้องเพลงให้น้องๆฟังอีกด้วย