สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นริสา เชื้อวิดุลย์-ออ (ต.อ.45)

ในโอกาสที่ได้รับรางวัล 100 the most inspirational women จาก WAW (Women Inspiring Women)

ณ กรุงลอนดอน และ รางวัลชนะเลิศ สาขา Women in Tech Global Award Start Up 2019

จาก Women in Tech Global Movement ที่เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส