สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณยิ่งยศ ปัญญา (ต.อ.41)

ในโอกาสได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ประเภทบทละครโทรทัศน์ดีเด่น

จากเรื่อง ‘กรงกรรม’ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ในงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำ

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 63