สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล(ต.อ.43)

เลขาธิการ กลต. ที่ได้รับการยกย่องในวันสตรีสากลในปี 2563 (International Women’s Day 2020)

ที่ได้รับการยกย่องในวันสตรีสากลในปี 2563 (International Women’s Day 2020)