สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณธงชัย ล่ำซำ (ต.อ.25)

อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ และที่ปรึกษาสนตอ.

ในโอกาสที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

จาก ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิศาสตราจารย์

16 ธันวาคม 2562