วันที่ 9 ตุลาคม 2557 มีงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ตอ.รุ่น 34 ) อดีต นายกสมาคม สนตอ. วาระ 2555 – 2556 ที่ ห้องอาหารจีน โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ ผู้ร่วมงาน

1.พี่ชวาลา ตั้งอยู่ภูวดล อดีต เลขธิการ สนตอ.

2.พี่อุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย อดีตประธานฝ่ายหารายได้

3.พี่โสภณ ตันประสิทธิกุล

4.พี่ไมตรี แซ่อึ้ง และ ฯ