สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ตอ. 37 เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป