สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับคุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ (ต.อ.รุ่น37) ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา