สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ เตรียมอุดมรุ่น 39 เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นคณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลับมหิดล ในวาระ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙