27 กพ. 2558 เวลา 15 – 22.00 น. งาน คืนสู่เหย้า 78 ปี “ต.อ.บ้านแห่งรัก”
ณ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดโดย สนตอ. วาระ 2557-2558