พิธีเปิด งาน 82 ปี เตรียมอุดมศึกษาพิธีเปิด งาน 82 ปี เตรียมอุดมศึกษา
“คืนสู่เหย้า..เพราะเราคิดถึง”

  • นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ (ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ)
  • นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ (ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ)
  • ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์​(รองนายกรัฐมนตรี) ต.อ.รุ่นที่ 33
  • คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช​ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ต.อ.รุ่นที่ 21
  • ดร.โสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันที่ 15 ก.พ.63 ณ สนามฟุตบอล รร เตรียมอุดมศึกษา