เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ทพ.สมยศ นะลำเลียง นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการ นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง