10 ตุลาคม 2564 ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คุณธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ นายกสมาคม และคุณประสาทพร วงศ์กิตติพัฒน์ เลขาธิการสมาคม เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ณ หน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 เซ็นทรัลลาดพร้าว ภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลรามาธิบดี โดย นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ (ต.อ.43) ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นให้การสนับสนุนและดูแลการฉีดวัคซีนครั้งนี้