12 ตุลาคม 2564 คุณธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ นายกสมาคม ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีแสดงกตเวทิตาคุณแด่ผู้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจัดเป็นประจำทุกปี แต่ปีนี้จัดแบบ online ผ่าน Zoom Application

      อนึ่ง สนตอ. ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผ่านทางโรงเรียนเป็นประจำทุกปี ปีนี้มียอดทุนการศึกษารวม 220,000 บาท