3 พฤศจิกายน 2564 คุณธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ นายกสมาคม นำคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะคุณธงชัย ล่ำซำ (ต.อ.25) นายก สนตอ. วาระ 2546 – 2547 และที่ปรึกษา สนตอ. เพื่อหารือและขอคำแนะนำการจัดกิจกรรมของสมาคม