19 ธันวาคม 2564 คุณธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ นายกสมาคม นำคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาร่วมงาน “ไตรพิธี วิถี ต.อ.” จัดโดยชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา ประกอบด้วยพิธีสักการะ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาผู้ล่วงลับ และพิธีต้อนรับอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งเกษียณอายุราชการในปีนี้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของชมรม งานนี้จัดเป็นประจำทุกปีที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แต่ในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงย้ายมาจัดที่โรงแรมเอเซีย ภายใต้มาตรการคัดกรองและป้องกันอย่างเข้มงวด มีอาจารย์และนักเรียนเก่าร่วมงานประมาณ 90 คนรวมทั้งอดีตผู้อำนวยการ อัศวิน วรรณวินเวศร์ (ต.อ.20) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  (ต.อ.25) ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ อาจารย์นิคม วงศ์วานิช (ต.อ.15) ในโอกาสนี้ พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ (ต.อ.34) ได้มอบเงินจัดตั้งกองทุนสวัสดิการอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจำนวน 10 ล้านบาท ให้กับชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา และมอบเงินสนับสนุนโครงการบูรณะตึก 3 จำนวน 1 ล้านบาท ให้กับสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกด้วย

« ของ 16 »