23 ตุลาคม 2564 เนื่องในวันปิยมหาราช คุณธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ นายกสมาคม นำคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น