พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเริ่มบริหารงาน สนตอ. วาระ 2565-2566

เกรียงยศ สุดลาภา นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
พร้อมคณะกรรมการบริหาร ปี2565-2566
ถวายสักการะต่อพระบรมรูป รัชกาลที่5 เพื่อเป็นสิริมงคลในวาระเริ่มการทำงาน