วันศุกร์ที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา นายเกรียงยศ สุดลาภา นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา และกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ของ ผอ.วรรณดี นาคสุขปาน และคณาจารย์ ที่เกษียณพร้อมกันในปีการศึกษา 2565 หลังจากเสร็จงานพิธีการแล้ว ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกันโดยสมาคมฯได้จัดซุ้มอาหารไปร่วมด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ติดตามได้จากภาพบรรยากาศภายในงานวันนั้นค่ะ