กรรมการสมาคมฯ นักเรียนเก่า และคณาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม อาจารย์ สุนทรี สังขวาสี อดีตหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (สิริอายุ 95ปี) ณ ศาลาสุธีระ-ประจวบ พรีชานนท์ วัดธาตุทอง เมื่อวันที่ 18 ตค. ที่ผ่านมา