ตามที่ได้ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 85ปี เตรียมอุดมศึกษา อย่างเป็นทางการไปแล้วนั้น
ในวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผู้ที่ได้รับรางวัลได้เดินทางมารับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากนายเกรียงยศ สุดลาภา นายกสมาคมฯ ณ ที่ทำการที่สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ นาย ภูริทัต ชูชัยยะ (ต.อ. 81)


ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย นาย ฐานิสร์ ภูมัย (ต.อ.43)