เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมฯ และคณะกรรมการสมาคม ชมรมต่างๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “วันปิยมหาราช “ 23 ตุลาคม 2565