วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายเกรียงยศ สุดลาภา นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าพบคุณ ธงชัย ล่ำซำ (ต.อ.25 ) ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อแนะนำคณะกรรมการ สนตอ. วาระปัจจุบัน (2565-2566) และเรียนชี้แจงถึงกิจกรรมต่างๆที่สมาคมฯ จะจัดขึ้นเพื่อเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบันและโรงเรียน

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้เรียนเชิญ คุณธงชัย เป็นประธานกิตติมศักดิ์ งานกอล์ฟของสมาคมฯ และเรียนเชิญคุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย( ต.อ.25) ซึ่งเคยเป็นเลขาธิการ ในวาระที่คุณธงชัย เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ และยังเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง ชมรมเดินวิ่งเตรียมอุดมศึกษา เพื่อเป็นประธานกิตติมศักดิ์ งานปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 22 นี้ด้วย ซึ่งทั้งสองท่านได้ตอบรับยินดีสนับสนุน