เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนเก่าเตรียมอุดมรุ่นที่ 24 ได้จัดงานเลี้ยงรุ่นเพื่อสังสรรค์ครบรอบ60ปี “60ปีที่เป็นเพื่อนกัน” ณ บ้านพักของ ดร. ปลอดประสบ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี (ต.อ.24) บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานรื่นเริง พร้อมทั้งมีกลอนที่แต่งให้เพื่อนๆในรุ่น ทุกคนด้วยค่ะ
💗ปิ่นหทัย ล้อมดวงใจ หทัยรัก
ต.อ.จัก รักยืนนาน สมานฉันท์
กลมเกลียวกัน รื่นฤดี มีต่อกัน
ต่างผูกพัน สามัคคี มิมีคลาย
💗หกสิบปี จากไปนาน ไม่พานพบ
ยังคงคบ เอื้อจำรูญ ไม่สูญหาย
มาพบหน้า เห็นกัน ก่อนวันวาย
เพื่อนมากมาย แสนดีใจ ได้เจอกัน
(ประพันธ์โดย คุณโรจน์
แรม 5 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล)
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ ใคร่ขออวยพรให้รุ่นพี่ ต.อ.24 ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง เช่นนี้ตลอดไปนะคะ