44-4 นี่เลขรุ่น
4 ตองหนุนนำพาน่าเกรงขาม
เรียนและเล่นสามปีที่ดีงาม
ปีทั้งสามทรงคุณค่าพาผูกพัน

อีกหนึ่งความผูกพันของนักเรียนเตรียมอุดมฯ โดย นักเรียนเก่ารุ่นต.อ. 44-4 ในงาน..วารนี้ย้อนวาน กลับกาลกับเกลอ#4 เมื่อวันที่ 19 พย. 2565 ที่โรงแรมสุโกศล บรรยากาศสนุกสนานและอบอุ่นมากๆค่ะ