ขอเชิญชวนนักเรียนเก่าและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสมทบทุน บูรณะตึก 3

ในวาระครบรอบ “84 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา”สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนนักเรียนเก่าและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสมทบทุน บูรณะตึก 3

 

ตึก 3 ในวันนี้ มีอายุ 81 ปี
สภาพชำรุด ทรุดโทรม
ถึงเวลาที่ต้องบูรณะ ซ่อมแซม
ให้มั่นคงแข็งแรง

ในวาระครบรอบ
“84 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา”
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญชวนนักเรียนเก่าและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสมทบทุน
บูรณะตึก 3

 

ร่วมสมทบทุนได้ที่

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์
เลขที่ 052-0-47713-8
ชื่อบัญชี”กองทุนพัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา”(CUPSAA)

  •  
    กรุณาส่งข้อมูลผู้บริจาค และหลักฐานการโอนเงิน ทาง google form https://forms.gle/rG5uUoRRLUSkgxUN7
  •  
    ยอดเงินบริจาคตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป รับการจารึกชื่อ ผู้มีอุปการคุณ ณ ตึก 3
  •  
    สอบถามข้อมูลและติดตามความคืบหน้าของโครงการบูรณะตึก 3 ได้ทางเพจ 84 ปี “เตรียมอุดม สามสัมพันธ์” https://www.facebook.com/84thTriamUdomSuksaRenovationProject/