วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธค 65 นาย เกรียงยศ สุดลาภา นำคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ เข้าพบ คุณกานต์ ตระกูลฮุน ( ต.อ.34 ) กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บ.ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อแนะนำตัวและนโยบายการทำงานของสมาคมฯ และถือโอกาสขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากประสบการณ์การทำงานของคุณกานต์ด้วย ซึ่งคุณกานต์ ได้ให้คำแนะนำว่าควรมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้มีปริมาณมากเพียงพอกับการทำงาน และการสร้างงานวิจัยในอนาคต  SCG มีทุนการศึกษาทางด้านการวิจัยเป็นจำนวนมาก หากแต่ไม่ค่อยได้รับความสนใจในการขอรับทุนด้านนี้เท่าที่ควร จึงอยากให้โรงเรียน และอาจารย์มีส่วนช่วยกระตุ้นความสนใจให้เด็กรุ่นใหม่ในสายวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น