การรวมตัวของวงประสานเสียงรุ่นใหญ่ เวอร์ชั่นเพลงปิ่นหทัยที่อยากให้นักเรียนเตรียมอุดมฯ ทุกคนได้ลองฟัง แล้วมาร้องร่วมกัน ในงานคืนสู่เหย้า
คืนถิ่น ปิ่นหทัย เสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566