วันที่ 26 ธันวาคม 2565 สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อาจารย์คุณหญิง สุชาดา( สุจริตกุล ) ถิระวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ท่านที่ 5) ณ ศาลาสีห์โสภณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร