รายละเอียดวิธีการซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ QR
1. เข้าซื้อทาง Google Form ที่ https://forms.gle/QdeEpz9Aeu9DczcXA
2. เลือกประเภทของบัตร
(2.1) บัตรโต๊ะรุ่น โต๊ะละ 5,550 บาท — 1 โต๊ะนั่งได้ 10 คน
(2.2) บัตรบุคคล ใบละ 585 บาท
ชำระเงินโอนเข้าบัญชี “สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์” ธนาคารกสิกรไทย สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 052-1-33882-2
save slip โอนเงินไว้เพื่อทำขั้นตอนต่อไป
3. กรณีเลือกซื้อแบบบัตรโต๊ะรุ่น กรุณากรอก
(3.1) ชื่อนามสกุล รุ่น ห้อง อีเมล และเบอร์มือถือของผู้ซื้อ
(3.2) ชื่อนามสกุล อีเมล ของผู้รับบัตรที่เหลือ 1 คนต่อ 1 บรรทัด (กรณีกรอกผู้รับบัตรไม่ครบหรือเว้นว่างไว้ไม่กรอกเลย บัตรQRที่เหลือจะจัดส่งไปยังผู้ซื้อหลัก)
(3.3) แนบ slip โอนเงิน
4. กรณีเลือกซื้อแบบบัตรบุคคล กรุณากรอก
(4.1) ชื่อนามสกุล รุ่น อีเมล เบอร์มือถือ ผู้ซื้อ
(4.2) แนบ slip โอนเงิน
5. รอระบบส่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้