สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ รศ. นพ. สมชาย ธนวัฒนาเจริญ (ต.อ.43) เนื่องในโอกาสที่สภาจุฬาลงกรณ์ มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 นี้ ค่ะ