เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 สนตอ.ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565-2566 ในโอกาศนี้ สนตอ.ได้ทำการแจกหนังสือรายงานประจำปี 2565-2566 แก่สามัญสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับสมาชิกที่สนใจ แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม สามารถ download หนังสือรายงานดังกล่าวได้จาก link ด้านล่างนี้

รายงารประจำปี วาระ 2565-2566