เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ นายกสมาคมฯ วาระปี 2566-2567 ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ฉันชาย สิทธิพันธุ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ตึกอนันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อแนะนำคณะกรรมการและแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปี 2566-2567 ที่จะจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามารถของนักเรียนปัจจุบัน ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเก่าเตรียมอุดมทุกรุ่น และดูแลอาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุ โดยจะจัดงานเตรียมอุดมมาร์เก็ต ขึ้นเป็นครั้งแรกปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ได้เชิญชวนนักเรียนเก่าเตรียมอุดมร่วมออกร้านขายสินค้าคุณภาพ และเป็นเวทีให้นักเรียนปัจจุบันได้แสดงออกถึงความสามารถ ในการนี้ รศ.นพ.ฉันชาย ได้ให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทยที่กว้างขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ของประชาคมเตรียมอุดมและเผยแพร่สู่สังคมไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะกรรมการสนตอ.ได้เดินทางต่อไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าพบนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยได้รับข้อคิดและคำแนะนำจากนายชัชชาติ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม ช่วงท้ายนายชัชชาติได้กล่าวว่ากรุงเทพมหานครยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และขอให้ยึดมั่นในการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ รศ.นพ.ฉันชาย และนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ เป็นนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 44-4 รุ่นเดียวกันกับคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯ วาระปัจจุบัน การเข้าพบทั้ง 2 ท่าน สนตอ. ได้รับข้อคิดและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และสามารถนำมาเสริมศักยภาพการทำงานของคณะกรรมการฯ ได้อย่างดี