เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ นายกสมาคม นำคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ เข้าเยี่ยมคารวะ คุณธงชัย ล่ำซำ  (ต.อ. ๒๕) ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมฯ และเคยดำรงตำแหน่งนายก สนตอ.วาระปี ๒๕๔๖-๒๕๔๗ อีกด้วย

 

นายกสมาคมและคณะกรรมการสนตอ. ได้แนะนำตัวและนโยบายในการบริหารสมาคมฯ ในวาระปัจจุบัน  รวมทั้งขอรับคำแนะนำและการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ เพื่อประโยชน์ของประชาคมเตรียมอุดมศึกษา อันประกอบด้วย นักเรียนเก่าและปัจจุบัน และอาจารย์เกษียณอายุและปัจจุบัน  ในการนี้       คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนะชัย (ต.อ. ๒๕) อดีตกรรมการ บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด และอดีตเลขาธิการ สนตอ. วาระ ปี ๒๕๔๖-๒๕๔๗ และคุณวรนันท์ อุทารจิตต์ (ต.อ. ๓๒) อดีตที่ปรึกษา บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัดและอดีตกรรมการบริหาร สนตอ. โดยเป็นที่ปรึกษานายก สนตอ. วาระปัจจุบัน  ได้เข้าร่วมต้อนรับและให้คำแนะนำด้วย