เมื่อวานนี้  (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) คณะอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “วันปิยมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  โดยรศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ นายกสมาคม นำคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิเตรียมอุดมศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา ชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมในพิธี ณ พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา