อีกหนึ่งความภาคภูมิ​ใจของชาวต.อ. พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ (ต.อ. ๔๔-๔) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “อธิบดีกรมการแพทย์” เมื่อเร็ว ๆ นี้